Dłużnik

Marta Chludzińska
914,42 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: dc81192e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Marta Chludzińska
15-843 Białystok Podlaskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 300,00 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2020
2. Cywilne
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 21 grudnia 2020
3. Cywilne
Wartość: 1,73 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2020
4. Cywilne
Wartość: 2,30 PLN
Data wymagalności: 21 grudnia 2020

W sumie:
Wartość: 704,03 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

914,42 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 czerwca 2021

Data wystawienia:
18 czerwca 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!