Dłużnik

GTX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13 429,02 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: dbdaff1b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GTX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Bonifraterska 17 / 636
00-203 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 361373945
NIP: 5252616944
KRS: 0000555334

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 10 891,63 PLN
Data wymagalności: 23 lipca 2018

W sumie:
Wartość: 10 891,63 PLN
Koszty sądowe: 2 537,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

13 429,02 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
12 listopada 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!