Dłużnik

ECOSTYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ
23 070,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: dbd82323

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ECOSTYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 386643322
NIP: 5130267112
KRS: 0000852553

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 15 120,00 PLN
Data wymagalności: 17 sierpnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 6 480,00 PLN
Data wymagalności: 30 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 21 600,00 PLN
Koszty sądowe: 2 670,39 PLN

Spłacono:

1 200,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

23 070,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 marca 2022

Data wystawienia:
22 marca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!