Dłużnik

ART-WAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 806,03 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: da9115e9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ART-WAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 187 / 3
87-200 Jarantowice Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Jarantowice
REGON: 369134418
NIP: 5842766455
KRS: 0000711868

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 794,98 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 409,81 PLN
Data wymagalności: 14 września 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 455,35 PLN
Data wymagalności: 30 września 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 747,36 PLN
Data wymagalności: 19 października 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 286,10 PLN
Data wymagalności: 30 października 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 471,99 PLN
Data wymagalności: 16 listopada 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 670,47 PLN
Data wymagalności: 30 listopada 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 736,74 PLN
Data wymagalności: 15 grudnia 2020
9. Gospodarcze
Wartość: 381,83 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2020
10. Gospodarcze
Wartość: 365,36 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2021
11. Gospodarcze
Wartość: 185,65 PLN
Data wymagalności: 1 lutego 2021

W sumie:
Wartość: 5 505,64 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 806,03 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
31 maja 2022

Data wystawienia:
31 maja 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!