pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

BUDKONCEPT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21 715,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: da643f7d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BUDKONCEPT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320
50-020 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 389706951
NIP: 8971894694
KRS: 0000916258

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 12 915,00 PLN
Data wymagalności: 7 lipca 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 6 150,00 PLN
Data wymagalności: 8 sierpnia 2022

W sumie:
Wartość: 19 065,00 PLN
Koszty sądowe: 2 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

21 715,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 listopada 2022

Data wystawienia:
18 listopada 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!