pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

PROFOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10 039,35 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: da21a195

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PROFOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wołodyjowskiego 63
02-724 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 367646692
NIP: 5252715362
KRS: 0000681520

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 5 836,17 PLN
Data wymagalności: 22 maja 2021
2. Cywilne
Wartość: 2 558,00 PLN
Data wymagalności: 8 maja 2021
3. Cywilne
Wartość: 319,58 PLN
Data wymagalności: 17 lipca 2021

W sumie:
Wartość: 8 713,75 PLN
Koszty sądowe: 1 325,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 039,35 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
1 czerwca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!