pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

ANPOL LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 651,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: da1f6e9f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ANPOL LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 106B
88-110 Słońsko Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Słońsko
REGON: 382086149
NIP: 5562779310
KRS: 0000767090

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 013,50 PLN
Data wymagalności: 9 maja 2019

W sumie:
Wartość: 3 013,50 PLN
Koszty sądowe: 638,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 651,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
19 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!