Dłużnik

FUNDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 650,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d8d2a742

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FUNDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Pawia 9
31-154 Kraków Małopolskie

Siedziba: Kraków
REGON: 385685206
NIP: 9930675748
KRS: 0000831875

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 000,00 PLN
Data wymagalności: 6 grudnia 2021
2. Cywilne
Wartość: 1 000,00 PLN
Data wymagalności: 6 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 2 000,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 650,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 czerwca 2022

Data wystawienia:
9 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!