pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Roman Osiecki
8 616,40 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d87dc30a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Roman Osiecki
99-400 Łowicz Łódzkie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 997,50 PLN
Data wymagalności: 9 stycznia 2023
2. Cywilne
Wartość: 2 718,30 PLN
Data wymagalności: 26 stycznia 2023

W sumie:
Wartość: 6 715,80 PLN
Koszty sądowe: 1 900,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 616,40 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 października 2023

Data wystawienia:
19 października 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!