Dłużnik

LUKASPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 495,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d83b4389

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
LUKASPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kościuszki 20
46-320 Praszka Opolskie

Siedziba: Praszka
REGON: 366067012
NIP: 5761580232
KRS: 0000651593

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 369,00 PLN
Data wymagalności: 17 czerwca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 369,00 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 369,00 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 369,00 PLN
Data wymagalności: 16 września 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 369,00 PLN
Data wymagalności: 15 października 2019

W sumie:
Wartość: 1 845,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 495,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 lipca 2020

Data wystawienia:
15 lipca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!