pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

FRUKT - PORHEM D. I H. POROWSCY SPÓŁKA JAWNA
1 106,30 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d821b277

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FRUKT - PORHEM D. I H. POROWSCY SPÓŁKA JAWNA
ul. Katowicka 50
45-061 Opole Opolskie

Siedziba: Opole
REGON: 530573748
NIP: 7540068347
KRS: 0000025524

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 370,43 PLN
Data wymagalności: 19 sierpnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 525,48 PLN
Data wymagalności: 24 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 895,91 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 106,30 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 października 2022

Data wystawienia:
19 października 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!