Dłużnik

R.M BONIECCY USŁUGI TRANSPORTOWE MACIEJ BONIECKI
None
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d7fad6f4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
R.M BONIECCY USŁUGI TRANSPORTOWE MACIEJ BONIECKI
ul. Piastów 14A / 4
47-330 Zdzieszowice Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 250,00 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 250,00 PLN
Data wymagalności: 16 lipca 2016
3. Cywilne
Wartość: 250,00 PLN
Data wymagalności: 18 września 2016
4. Gospodarcze
Wartość: 250,00 PLN
Data wymagalności: 14 września 2016
5. Gospodarcze
Wartość: 250,00 PLN
Data wymagalności: 15 października 2016

W sumie:
Wartość: 1 250,00 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

1 872,71 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

None


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
6 lutego 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!