pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

TOP SPORT Jadwiga Drozd
866,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d7d2f063

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TOP SPORT Jadwiga Drozd
ul. Dworcowa
10-437 Olsztyn Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 479,70 PLN
Data wymagalności: 4 sierpnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 176,29 PLN
Data wymagalności: 5 sierpnia 2020

W sumie:
Wartość: 655,99 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

866,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 marca 2021

Data wystawienia:
18 marca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!