pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Edmund Wawrzynkiewicz
6 750,34 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d7008896

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Edmund Wawrzynkiewicz
88-100 Inowrocław Kujawsko-pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 521,04 PLN
Data wymagalności: 21 czerwca 2019
2. Cywilne
Wartość: 1 013,93 PLN
Data wymagalności: 24 czerwca 2019
3. Cywilne
Wartość: 1 937,66 PLN
Data wymagalności: 13 września 2019
4. Cywilne
Wartość: 1 977,32 PLN
Data wymagalności: 21 czerwca 2019

W sumie:
Wartość: 5 449,95 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 750,34 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
30 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!