Dłużnik

ARPS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 142,64 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d636cb4f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ARPS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Polna 99
87-100 Toruń Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Toruń
REGON: 364243456
NIP: 9562317008
KRS: 0000613590

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 504,00 PLN
Data wymagalności: 19 grudnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 428,25 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2018

W sumie:
Wartość: 932,25 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 142,64 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 stycznia 2021

Data wystawienia:
25 stycznia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!