Dłużnik

TARTAK-TUCZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 383,01 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d5f85c10

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TARTAK-TUCZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wolności 22
78-640 Tuczno Zachodniopomorskie

Siedziba: Tuczno
REGON: 321171629
NIP: 7651688811
KRS: 0000406152

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 209,91 PLN
Data wymagalności: 22 grudnia 2017
2. Cywilne
Wartość: 157,44 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2018
3. Cywilne
Wartość: 86,00 PLN
Data wymagalności: 23 stycznia 2018
4. Cywilne
Wartość: 634,59 PLN
Data wymagalności: 13 lutego 2018
5. Cywilne
Wartość: 439,58 PLN
Data wymagalności: 25 czerwca 2018

W sumie:
Wartość: 3 527,52 PLN
Koszty sądowe: 945,39 PLN

Spłacono:

89,90 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 383,01 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 sierpnia 2019

Data wystawienia:
16 maja 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!