pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

IDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8 861,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d51ebf87

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
IDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 12
87-148 Kamionki duże Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Kamionki duże
REGON: 341550423
NIP: 8792673290
KRS: 0000500983

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 7 395,13 PLN
Data wymagalności: 23 października 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 170,86 PLN
Data wymagalności: 24 października 2018

W sumie:
Wartość: 7 565,99 PLN
Koszty sądowe: 1 295,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 861,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
28 lipca 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!