Dłużnik

BUSINESS SOLUTIONS GROUP POLSKA Damian Sciebura
3 338,71 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d4de60a4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BUSINESS SOLUTIONS GROUP POLSKA Damian Sciebura
Aleje Jerozolimskie 85 / 21
02-001 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 407,32 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2018

W sumie:
Wartość: 2 407,32 PLN
Koszty sądowe: 931,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 338,71 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
13 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!