Dłużnik

AMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
750,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d46d6d06

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Papieska 35
33-395 Chełmiec Małopolskie

Siedziba: Chełmiec
REGON: 381947968
NIP: 7343566087
KRS: 0000760916

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 840,00 PLN
Data wymagalności: 26 października 2021

W sumie:
Wartość: 840,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

750,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
31 sierpnia 2022

Data wystawienia:
31 sierpnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!