pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

SONAR PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH KAROL SZULC
33 105,45 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d424bf25

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SONAR PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH KAROL SZULC
ul. Południowa
83-010 Jagatowo Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 886,79 PLN
Data wymagalności: 6 kwietnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 2 502,00 PLN
Data wymagalności: 12 kwietnia 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 2 885,25 PLN
Data wymagalności: 19 kwietnia 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 2 623,77 PLN
Data wymagalności: 13 maja 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 232,16 PLN
Data wymagalności: 8 czerwca 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 20 194,88 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2021

W sumie:
Wartość: 30 324,85 PLN
Koszty sądowe: 2 780,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

33 105,45 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 marca 2023

Data wystawienia:
9 marca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!