Dłużnik

OPEN INNOVATION LOGISTIC MICHAŁ ZMITROWICZ I MARCIN DOMEYKO-GABOR SPÓŁKA JAWNA
1 272,34 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d359c3c0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
OPEN INNOVATION LOGISTIC MICHAŁ ZMITROWICZ I MARCIN DOMEYKO-GABOR SPÓŁKA JAWNA
ul. Głogowska 37 / 1
45-315 Opole Opolskie

Siedziba: Opole
REGON: 160333358
NIP: 7543007725
KRS: 0000358174

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 061,96 PLN
Data wymagalności: 2 stycznia 2017

W sumie:
Wartość: 1 061,96 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 272,34 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
26 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!