Dłużnik

HONGBO CLEAN ENERGY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16 733,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d1a2c841

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HONGBO CLEAN ENERGY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Północna 12A
45-805 Opole Opolskie

Siedziba: Opole
REGON: 364985643
NIP: 7543123667
KRS: 0000629071

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 690,00 PLN
Data wymagalności: 19 marca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 3 690,00 PLN
Data wymagalności: 22 marca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 3 690,00 PLN
Data wymagalności: 24 marca 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 3 075,00 PLN
Data wymagalności: 27 maja 2021

W sumie:
Wartość: 14 145,00 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

16 733,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 sierpnia 2021

Data wystawienia:
24 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!