Dłużnik

"WAVENET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 570,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d19393ca

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"WAVENET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Promyka 93
05-800 Pruszków Mazowieckie

Siedziba: Pruszków
REGON: 017053055
NIP: 5222581230
KRS: 0000047579

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 920,00 PLN
Data wymagalności: 18 marca 2022

W sumie:
Wartość: 1 920,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 570,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 września 2022

Data wystawienia:
20 września 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!