pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

MARIOLA GĄSIOROWSKA
2 119,05 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d123b37b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MARIOLA GĄSIOROWSKA
59-180 Gaworzyce Dolnośląskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 703,00 PLN
Data wymagalności: 8 marca 2022
2. Cywilne
Wartość: 5 513,68 PLN
Data wymagalności: 1 kwietnia 2022

W sumie:
Wartość: 7 216,68 PLN
Koszty sądowe: 1 300,60 PLN

Spłacono:

6 398,23 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 119,05 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 stycznia 2023

Data wystawienia:
18 stycznia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!