Dłużnik

Jarosław Pawlik
2 372,86 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d12257ef

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Jarosław Pawlik
87-330 Jabłonowo pomorskie Kujawsko-pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 57,49 PLN
Data wymagalności: 15 grudnia 2020
2. Cywilne
Wartość: 57,49 PLN
Data wymagalności: 15 stycznia 2021
3. Cywilne
Wartość: 57,49 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2021
4. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 4 lutego 2021
5. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 23 lutego 2021
6. Cywilne
Wartość: 1 530,00 PLN
Data wymagalności: 8 marca 2021

W sumie:
Wartość: 1 722,47 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 372,86 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 maja 2022

Data wystawienia:
25 maja 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!