Dłużnik

"HERMANKAS" Sebastian Szymeczko
738,50 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d0df7aaa

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"HERMANKAS" Sebastian Szymeczko
ul. Górnośląska 1 / 9
41-500 Chorzów Śląskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 676,50 PLN
Data wymagalności: 17 lipca 2018

W sumie:
Wartość: 676,50 PLN
Koszty sądowe: 62,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

738,50 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 lipca 2018

Data wystawienia:
26 czerwca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!