Dłużnik

MAXTERM PAWEŁ KWIATKOWSKI
3 970,66 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d0232744

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MAXTERM PAWEŁ KWIATKOWSKI
ul. Lajkonika 4 / 5
45-840 Opole Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 158,28 PLN
Data wymagalności: 20 listopada 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 169,99 PLN
Data wymagalności: 20 listopada 2017

W sumie:
Wartość: 3 328,27 PLN
Koszty sądowe: 642,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 970,66 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 marca 2019

Data wystawienia:
26 listopada 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!