Dłużnik

ADALPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 579,19 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cfef7c2d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ADALPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań Wielkopolskie

Siedziba: Poznań
REGON: 369385296
NIP: 7831771761
KRS: 0000716843

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 547,35 PLN
Data wymagalności: 6 września 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 547,35 PLN
Data wymagalności: 11 października 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 547,35 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 547,35 PLN
Data wymagalności: 12 grudnia 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 547,35 PLN
Data wymagalności: 13 stycznia 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 547,35 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 547,35 PLN
Data wymagalności: 13 marca 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 547,35 PLN
Data wymagalności: 13 kwietnia 2020

W sumie:
Wartość: 4 378,80 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

1 500,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 579,19 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
7 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!