Dłużnik

"KAPENA" SPÓŁKA AKCYJNA
26 673,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cfd96d42

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"KAPENA" SPÓŁKA AKCYJNA
nd. 49 A
76-200 Włynkówko Pomorskie

Siedziba: Włynkówko
REGON: 770729130
NIP: 8390007622
KRS: 0000072835

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 21 483,76 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 116,24 PLN
Data wymagalności: 3 lutego 2015

W sumie:
Wartość: 21 600,00 PLN
Koszty sądowe: 5 073,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

26 673,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 marca 2016

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!