pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnicy

Wojciech Nikitiuk
Małgorzata Krawczyk
4 330,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cfab920f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Wojciech Nikitiuk
11-300 Najdymowo Warmińsko-mazurskie
Małgorzata Krawczyk
11-100 Pilnik Warmińsko-mazurskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 680,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2020

W sumie:
Wartość: 3 680,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 330,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 kwietnia 2021

Data wystawienia:
15 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!