pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Kawiarnia "RYNKOWA" - MIROSŁAW JANUSZ ZIÓŁEK
1 539,93 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cf67d027

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Kawiarnia "RYNKOWA" - MIROSŁAW JANUSZ ZIÓŁEK
ul. Rynek 7
24-120 Kazimierz dolny Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 424,06 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 541,89 PLN
Data wymagalności: 14 września 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 211,97 PLN
Data wymagalności: 12 października 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 11,66 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2017
5. Gospodarcze
Wartość: 69,98 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 69,98 PLN
Data wymagalności: 13 listopada 2018

W sumie:
Wartość: 1 329,54 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 539,93 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 września 2019

Data wystawienia:
7 maja 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!