Dłużnik

Sebastian Antypiuk
1 710,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cf6058d0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Sebastian Antypiuk
17-230 Białowieża Podlaskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 470,00 PLN
Data wymagalności: 5 marca 2015
2. Cywilne
Wartość: 470,00 PLN
Data wymagalności: 5 kwietnia 2015
3. Cywilne
Wartość: 470,00 PLN
Data wymagalności: 5 maja 2015

W sumie:
Wartość: 1 410,00 PLN
Koszty sądowe: 300,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 710,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 kwietnia 2016

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!