pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

SOBCZYK Danuta Sobczyk
1 774,59 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ce9bed18

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SOBCZYK Danuta Sobczyk
3 maja
81-396 Gdynia Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 16 stycznia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 15 marca 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 17 kwietnia 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 16 maja 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 172,00 PLN
Data wymagalności: 16 stycznia 2018
7. Gospodarcze
Wartość: 171,20 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2018
8. Gospodarcze
Wartość: 172,40 PLN
Data wymagalności: 15 marca 2018
9. Gospodarcze
Wartość: 172,00 PLN
Data wymagalności: 17 kwietnia 2018
10. Gospodarcze
Wartość: 171,60 PLN
Data wymagalności: 16 maja 2018

W sumie:
Wartość: 1 474,20 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 774,59 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
4 marca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agnieszka
    Marta
    Poniewierka

  Agnieszka Marta Poniewierka Radca prawny

  kancelaria@kancelaria-poniewierka.com.pl , tel.: 531 695 117

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: 3157)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!