Dłużnik

SKB SILBUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 570,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ce11f7c5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SKB SILBUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Biała 3
43-600 Jaworzno Śląskie

Siedziba: Jaworzno
REGON: 388403148
NIP: 6322027901
KRS: 0000887819

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 080,00 PLN
Data wymagalności: 18 listopada 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 840,00 PLN
Data wymagalności: 3 grudnia 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 1 000,00 PLN
Data wymagalności: 1 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 2 920,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 570,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 czerwca 2022

Data wystawienia:
2 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!