Dłużnik

NOWBUD PRZEDSIEBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE I ARANŻACJI ZIELENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 040,85 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ce0fe8e3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
NOWBUD PRZEDSIEBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE I ARANŻACJI ZIELENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
pl. Solny 15
50-063 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 021941315
NIP: 8961531636
KRS: 0000430086

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 804,40 PLN
Data wymagalności: 27 czerwca 2014

W sumie:
Wartość: 2 804,40 PLN
Koszty sądowe: 1 236,45 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 040,85 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 listopada 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!