Dłużnik

GARDEN MIECZYSŁAWA GAJDA
34 462,98 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cd98ea3e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GARDEN MIECZYSŁAWA GAJDA
nd. 50
05-870 Stare faszczyce Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 997,50 PLN
Data wymagalności: 8 stycznia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 1 222,13 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 12 029,40 PLN
Data wymagalności: 11 stycznia 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 637,63 PLN
Data wymagalności: 15 stycznia 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 8 691,43 PLN
Data wymagalności: 16 stycznia 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 3 136,50 PLN
Data wymagalności: 18 stycznia 2021
7. Gospodarcze
Wartość: 2 952,00 PLN
Data wymagalności: 23 stycznia 2021

W sumie:
Wartość: 31 666,59 PLN
Koszty sądowe: 2 796,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

34 462,98 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 września 2021

Data wystawienia:
30 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!