Dłużnik

4 WAY LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 370,81 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cd8aa566

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
4 WAY LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Składowa 12
15-399 Białystok Podlaskie

Siedziba: Białystok
REGON: 200812690
NIP: 5423233702
KRS: 0000480830

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 537,50 PLN
Data wymagalności: 4 sierpnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 182,92 PLN
Data wymagalności: 5 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 1 720,42 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 370,81 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 września 2022

Data wystawienia:
22 września 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!