Dłużnik

ADRIAN KARANKIEWICZ
20 150,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cd4821a1

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ADRIAN KARANKIEWICZ
15-464 Białystok Podlaskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 500,00 PLN
Data wymagalności: 5 maja 2020
2. Cywilne
Wartość: 2 500,00 PLN
Data wymagalności: 5 czerwca 2020
3. Cywilne
Wartość: 2 500,00 PLN
Data wymagalności: 6 lipca 2020
4. Cywilne
Wartość: 10 000,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2020

W sumie:
Wartość: 17 500,00 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

20 150,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 grudnia 2021

Data wystawienia:
6 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!