pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

ILLIANOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21 100,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ccf65c55

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ILLIANOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleja Jana Pawła II 43A / 37B
01-001 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 524782534
NIP: 5273048273
KRS: 0001026176

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 9 225,00 PLN
Data wymagalności: 11 września 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 9 225,00 PLN
Data wymagalności: 10 października 2023

W sumie:
Wartość: 18 450,00 PLN
Koszty sądowe: 2 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

21 100,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 marca 2024

Data wystawienia:
12 marca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!