Dłużnik

HARTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
19 029,19 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ccd53f61

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HARTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Drogowców 2
83-250 Skarszewy Pomorskie

Siedziba: Skarszewy
REGON: 192519500
NIP: 5921972539
KRS: 0000488626

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 16 678,80 PLN
Data wymagalności: 26 maja 2021

W sumie:
Wartość: 16 678,80 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

19 029,19 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
15 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!