Dłużnik

Piróg Paul CAM-SYSTEM
7 013,90 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cc775e32

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Piróg Paul CAM-SYSTEM
ul. Ciasna 15 / 16
00-232 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 941,87 PLN
Data wymagalności: 20 maja 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 21 maja 2019

W sumie:
Wartość: 5 113,51 PLN
Koszty sądowe: 1 900,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 013,90 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 lutego 2020

Data wystawienia:
20 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!