Dłużnik

FENSORET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12 730,71 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cbdcc3b2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FENSORET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Nowy Świat 54/56 / 33
00-363 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 385009095
NIP: 5272913964
KRS: 0000817416

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 11 342,32 PLN
Data wymagalności: 24 czerwca 2022

W sumie:
Wartość: 11 342,32 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

1 200,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

12 730,71 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 września 2022

Data wystawienia:
14 września 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!