pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

FUNDACJA REKOSTORY
3 711,92 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cbd545db

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FUNDACJA REKOSTORY
ul. Odzieżowa 4 / 14
82-300 Elbląg Warmińsko-mazurskie

Siedziba: Elbląg
REGON: 369649306
NIP: 5783130358

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 698,64 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 984,00 PLN
Data wymagalności: 17 września 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 984,00 PLN
Data wymagalności: 15 października 2018
4. Cywilne
Wartość: 109,89 PLN
Data wymagalności: 25 października 2018

W sumie:
Wartość: 2 776,53 PLN
Koszty sądowe: 935,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 711,92 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 maja 2019

Data wystawienia:
23 stycznia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!