pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

VIS A VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
268,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cbce930b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VIS A VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Jana Pawła II 7 / 5
37-500 Jarosław Podkarpackie

Siedziba: Jarosław
REGON: 180631985
NIP: 7922272288
KRS: 0000458462

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 178,38 PLN
Data wymagalności: 24 lipca 2013

W sumie:
Wartość: 178,38 PLN
Koszty sądowe: 90,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

268,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 lipca 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!