pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

F.B.I. TASBUD SPÓŁKA AKCYJNA
2 618,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cba4d8f4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
F.B.I. TASBUD SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Balaton 20
01-981 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 360999230
NIP: 5361918822
KRS: 0000547504

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 968,00 PLN
Data wymagalności: 13 maja 2022

W sumie:
Wartość: 1 968,00 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 618,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 marca 2023

Data wystawienia:
2 marca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!