Dłużnik

RACE ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5 932,69 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c91a73da

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
RACE ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Nowa 17
05-500 Stara iwiczna Mazowieckie

Siedziba: Stara iwiczna
REGON: 142312761
NIP: 1231207865
KRS: 0000568563

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 639,60 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 172,20 PLN
Data wymagalności: 31 maja 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 17 czerwca 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 4 lipca 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 16 lipca 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 184,50 PLN
Data wymagalności: 19 lipca 2019
7. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 16 lipca 2019

W sumie:
Wartość: 4 932,30 PLN
Koszty sądowe: 1 000,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

5 932,69 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 lutego 2020

Data wystawienia:
14 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!