Dłużnik

FIRMA KUSIAK Łukasz Kusiak
25 421,34 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c90c6558

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FIRMA KUSIAK Łukasz Kusiak
ul. Kolejowa 1A
22-500 Hrubieszów Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 16 987,97 PLN
Data wymagalności: 13 lutego 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 4 685,16 PLN
Data wymagalności: 19 lutego 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 74,93 PLN
Data wymagalności: 27 lutego 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 987,89 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2020

W sumie:
Wartość: 22 735,95 PLN
Koszty sądowe: 2 685,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

25 421,34 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 sierpnia 2020

Data wystawienia:
27 sierpnia 2020


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!