Dłużnik

UNILINK CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17 391,56 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c9043604

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
UNILINK CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wodzirejów 5A
02-824 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 140379293
NIP: 5342313058
KRS: 0000246840

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 357,75 PLN
Data wymagalności: 25 listopada 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 2 486,92 PLN
Data wymagalności: 22 listopada 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 10 006,00 PLN
Data wymagalności: 22 stycznia 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 361,50 PLN
Data wymagalności: 23 stycznia 2022
5. Gospodarcze
Wartość: 1 466,00 PLN
Data wymagalności: 22 grudnia 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 125,00 PLN
Data wymagalności: 24 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 14 803,17 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

17 391,56 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 maja 2022

Data wystawienia:
9 maja 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!