Dłużnik

"MAZM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 125,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c8f689e9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"MAZM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Forteczna 14
01-540 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 362830184
NIP: 5252633776
KRS: 0000582422

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 10 000,00 PLN
Data wymagalności: 9 grudnia 2020

W sumie:
Wartość: 10 000,00 PLN
Koszty sądowe: 1 925,39 PLN

Spłacono:

6 800,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

5 125,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 stycznia 2022

Data wystawienia:
26 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!