Dłużnik

P.P.H.U. "MEGA" Arkadiusz Piotrowski
650,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c77f1e76

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
P.P.H.U. "MEGA" Arkadiusz Piotrowski
ul. Bukowa 1
76-251 Bolesławice Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 091,00 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 738,00 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2021

W sumie:
Wartość: 2 829,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

2 829,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

650,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
28 października 2021

Data wystawienia:
28 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!